Kategorie

Regiony

Správce koncertů klasické hudby

Agency specializes in creating events of classical music

Sledujte nás

Kontakt

Tchaikovsky agency focuses on producing high-end classical entertainment events.

«Чайковский» – продюсерская компания, которая реализует проекты и проводит мероприятия в области искусства и академической музыки как в Чехии, так и за рубежом. Занимается менеджментом ведущих российских и зарубежных коллективов и солистов, открывает и поддерживает молодых исполнителей.

The Tchaikovsky Artistic Agency specializes in creating events of classical music, and also advises international organizations related to performing arts. In addition, we represent the interests of an exclusive list of artists, complementing traditional project management in the field of digital and social media, as well as educational, charity and cultural diplomacy initiatives.

Čajkovského umělecká agentura se specializuje na vytváření událostí klasické hudby a poskytuje poradenství mezinárodním organizacím souvisejícím s divadelním uměním. Kromě toho zastupujeme zájmy exkluzivního seznamu umělců, který doplňuje tradiční projektové řízení v oblasti digitálních a sociálních médií, jakož i vzdělávací, charitativní a kulturní diplomatické iniciativy.

Book/ Proveďte rezervaci schůzky

Ok, message sent.
Message not sent.

Browse The Map

Recenze a komentáře

0

Zatím nebylo hodnoceno.


Why don't you register your impressions?
Be the first to allow other people acquire targeted feedback about this listing.